ZWROTY

 

Twoja satysfakcja jest najważniejsza więc jeśli nie jesteś zadowolony możesz
zwrócić zakupiony towar bez podania powodu.
Wystarczy że poinformujesz nas o tym w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. 

zgodnie z regulaminem sklepu:

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres sklep@arka.nysa.pl bądź listownie na adres: ARKA CERAMIKA I ŁAZIENKA  ul. Podolska 19, 48-303 NYSA
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
  3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • 4.1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • 4.2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • 4.3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • 4.4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • 4.5. dostarczania prasy;
 • 4.6. usług w zakresie gier hazardowych.
 • 5. Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

REKLAMACJE

 

  1. Nasi klienci mają prawo do zgłaszania reklamacji na zakupione u nas towary. Towary zgodnie z polskim prawem objęte są również gwarancją producentów.
  2. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej prosimy w miarę możliwości o dokładne sprawdzenie towaru przy kurierze i następujące postępowanie:
   • W przypadku pojedynczych paczek prosimy o wpisanie ewentualnych uszkodzeń w liście przewozowym lub w protokole.
   • W przypadku towarów na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz czy paleta lub pudełka nie mają oznak uszkodzenia.
   • Jeśli nic na to nie wskazuje prosimy o wpisanie w liście przewozowym: „Towar  przyjęto warunkowo bez sprawdzenia.
   • Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.” Po rozpakowaniu palety prosimy o sprawdzenie i zgłoszenie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin od daty dostawy.
   • E-mail reklamacyjny powinien zawierać skan listu przewozowego lub protokołu oraz zdjęcia uszkodzonego towaru.
   • Ze względu na szczególny charakter towaru jakim są płytki uprzejmie prosimy podczas zakupów i przed montażem o zwrócenie  uwagi na ich własności takie jak m.in. kolor i odcień.
   • Zgodnie z Regulaminem sprzedaż płytek należy do „ świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone”.

Uwaga: Prawidłowy dokument potwierdzający wynik sprawdzenia dokonanego przy kurierze zawiera jego podpis.

         Prosimy o składanie reklamacji mailem na adres: sklep@arka.nysa.pl
          W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
 
             +48  77 43 33 799
              +48  602 521 033